Danh mục

Hỗ trợ

Tiếu ngạo giang hồ

Event 20 - 10 : 

Tham gia hoạt động tại Sứ Giả Hoạt Động 3 lăng huyện (203/201). Thời Gian từ 10h ngày 14/10 đến 24h ngày 24/10 .

Patch : http://www.mediafire.com/download/6zpu574wtkutp1f/patch-tngh-14-10.rar

Event 20 - 10 : 

I . Nguyên Liệu :
- Thiệp Hoa Hồng  
- Đồng xu 
II . Cách Sử Dụng :
- Thiệp Hoa Hồng  +  3 vạn = Hoa Hồng Nhỏ  , Khi sử dụng nhận đc 600.000 exp (Sử dụng tối đa 500 cái)
- Thiệp Hoa Hồng  + 7 vạn = Hoa Hồng Vừa  , Khi sử dụng nhận đc 1.500.000 exp (Sử dụng tối đa 1000 cái)
- Thiệp Hoa Hồng  + Đồng Xu = Hoa Hồng Lớn  , Khi sử dụng nhận được 3.000.000 exp Sử dụng tối da 2000 cái .

Khi sử dụng Hoa Hồng Lớn may mắn nhận được :


+ Tử Thủy Tinh 
+ Lam Thủy Tinh 
+ Lục Thủy Tinh 
+ Tinh Hồng Bảo Thạch 
+ Thiết La Hán 
+ Tẩy Tủy Kinh 
+ Võ Lâm Mật Tịch 
+ Quả Huy Hoàng Cao 
+ Tiên Thảo Lộ 1h 
+ Tiên Thảo Lộ 2h 
+ Mảnh Định Quốc 
+ Mảnh An Bang 

 

+ Đồ An Bang  
+ Đồ Định Quốc

Đặc biệt : 
Nếu ăn được 1000 cái Hoa Hồng Lớn sẽ nhận đc 1 Ngựa Bôn Tiêu .
Nếu ăn max 2000 cái Hoa Hồng Lớn sẽ nhận đc 1 Ngựa Phiên Vũ .